Uvažavajući misiju preduzeća izabrano je i ime "MP - EXPERTA" Medical Products  koje korisnicima mora da obezbedi značajne prednosti kako u pogledu kvaliteta rezultata, tehničkih perfomansi tako i efekata poslovanja.

"AMP DIAGNOSTICS" čiji smo zastupnici za jugoistočnu Srbiju, prema standardima IVD direktive 98/79/CE, proizvode reagense koje koriste poznati biohemijski i hematološki sistemi analizatora. Korišćenjem proizvoda AMP, naši potrošači, ostvaruju značajne materijalne uštede bez ikakvog uticaja na pouzdanost i kvalitet performansi dobijenih rezultata. Zahvaljujući saradnji sa poznatim i iskusnim proizvođačima opreme iz različitih zemalja, u mogućnosti smo da našim potrošačima ponudimo pouzdane sisteme analize, uključujući i stručnu tehničku podršku.

"MP - EXPERTA" je mlado preduzeće sa brzim razvojem, specijalizovana za transfer moderne i pouzdane tehnologije namenjene laboratorijskoj dijagnostici. Od 2008 godine, kada je preduzeće osnovano, cilj je bio snabdevanje bolnica i privatnih laboratorija proizvodima i uslugama najvišeg kvaliteta, sa fokusom na kliničku hemiju i hematologiju.